Autonomiczny statek morski

Przy okazji najnowszego odcinka Czasu nauki, przygotowanego przez zespół telewizyjny z Politechniki Białostockiej, przeniesiemy się do Iławy, a dokładniej do Kamionki. Tamże, pod egidą  multidyscyplinarnego konsorcjum naukowo-przemysłowego, w którego skład wchodzą lider konsorcjum – Politechnika Białostocka, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej, prowadzone są prace w ramach projektu AVAL.

Co to za projekt i dlaczego warto o nim powiedzieć, dowiecie się, oglądając materiał.

Ja zapraszam Was na chwilę na plan zdjęciowy. Jak się okazuje ekipa PlatonTV Białystok pracowała niecodziennych warunkach.

Zdjęcia realizowane były w Ośrodku Szkolenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Kamonice. To jeden z niewielu takich obiektów na świecie. Pływające na jeziorze Silm jednostki to wierne kopie dużych jednostek, wykonane w znacznym zmniejszeniu (m.in. w skali 1:24).

Moce silników (elektrycznych) również dopasowano do modeli. Warunki manewrów na jeziorze muszą bowiem jak najmniej różnić się od tych, z jakimi kapitanowie będą mieli do czynienia w rzeczywistości.

Zakres szkoleń w Ośrodku jest bardzo urozmaicony i dopasowany do życzeń armatorów. Kapitanowie z całego świata doskonalą się więc na polskim jeziorze we współpracy statków na morzu – np. podczas przeładowywania płynnych paliw z jednego tankowca na drugi, ćwiczą się w manewrowaniu podczas silnych wiatrów. Żeby program kursu dopasować do rzeczywistości, pracownicy iławskiego ośrodka poznają i badają przebieg katastrof i kolizji morskich. Wyniki tych analiz uwzględniają w układaniu programu kursów.

Zapraszam na materiał, ahoj!