Co Ty wiesz o genetyce?

Przyznam się, że ilekroć ktoś pyta mnie o – skądinąd dawne dzieje – czyli o maturę, mam mieszane uczucia. Nie dlatego, że miałam problemy z jej zdaniem – wręcz odwrotnie – wspominam ten egzamin niezwykle miło, ale ze względu na wybór tzw. drugiego przedmiotu. Jako humanistka z krwi i kości, zamiast historii, czy wiedzy o społeczeństwie wybrałam bowiem biologię. A tematem mojej pracy była… genetyka.

Genetyka to również główny temat piątego odcinka cyklu „W prostych słowach”, a konkretnie komórki macierzyste. To czym są dowiecie się oczywiście z materiału PlatonTV przygotowanego przez ekipę z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Ja zatrzymam się na dłużej przy osobie, która nam temat przybliży, czyli przy profesorze Macieju Kurpiszu i Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Prof. Kurpisz jest założycielem Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych w IGCZ, którego głównym celem są badania molekularnych podstaw niepłodności oraz właściwości komórek macierzystych i możliwości ich zastosowania w regeneracji narządowej. Wydaje się, że właśnie ten kierunek badań ma w obecnej sytuacji ogromne znaczenie.

O tym, jak ważne badania prowadzone są w Instytucie, dowiecie się z materiału promocyjnego, przygotowanego przez PlatonTV w 2014 roku.

Piąty odcinek  z cyklu W prostych słowach:Komórki macierzyste” dostępny jest na platformie PlatonTV.