Dla kogo rektorskie insygnia?

Na wielu polskich uczelniach wyższych przełom marca i kwietnia był czasem niezwykle intensywnym. A wszystko za sprawą wyborów na stanowisko rektora. Jak podaje miesięcznik „Perspektywy”, zmiany na tym urzędzie nastąpiły niemal na połowie uczelni.

Najwięcej zmian szykuje się w uczelniach technicznych. Dziewięciu rektorom kończy się już bowiem czas rektorowania po dwóch kadencjach, a kolejnych dziewięciu mogło wystartować w rektorskich wyborach. Natomiast na 19. uczelniach artystycznych, jakie mamy w Polsce, zmieni się obowiązkowo aż 6 rektorów.

W 18. uniwersytetach  dojdzie do obowiązkowej zmiany czterech rektorów. Kolejno – na uczelniach ekonomicznych nastąpi wymiana jednego rektora, a  w dziewięciu uczelniach medycznych – pięciu rektorów. Aż czterech rektorów zostanie wybranych w 6. Akademiach Wychowania Fizycznego, podobnie jak w uczelniach pedagogicznych, tylko w jednej z pięciu  obecny rektor ma za sobą pierwszą kadencję.

Jednym z włodarzy, którzy pozostaną na piastowanych przez siebie stanowisku, jest prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – rektor Politechniki Białostockiej. O tym, co udało się osiągnąć przez ostatnie cztery lata i o planach na kolejne, w rozmowie z Katarzyną Kozioł.

Politechnika Białostocka po wyborach – rozmowa z Rektorem
(PlatonTV Białystok)

Zobacz na platformie PlatonTV