Humaniści wśród inżynierów

Witamy na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To tutaj spotkamy się za moment z Bohaterką najnowszego odcinka Nienaukowych pasji naukowców, przygotowanego przez zespół telewizyjny Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.

Dr Ewa Augustyniak, bo o Niej mowa jest adiunktem w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. W 1997 roku otrzymała tytuł Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki, od 2012 pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego AGH. Z powodzeniem od lat łączy pracę naukową z licznymi pasjami, które dziś będziemy mieli okazję wspólnie poznać.

Zanim zaproszę Was na kolejny odcinek o nienaukowych pasjach, zajrzymy najpierw na Wydział Humanistyczny AGH. Jak się okazuje, humaniści bez trudu odnajdują się na uczelni technicznej.

Wydział Humanistyczny obchodzi w tym roku 18. urodziny, powstał bowiem w roku 2001.  Do 2008 roku nosił nazwę Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych. Autorką koncepcji powołania nowego Wydziału i jego dobrym duchem była prof. Anna Siwik, wspierana przez zespół swoich najbliższych współpracowników oraz przez ówczesnego Rektora AGH – prof. Ryszarda Tadeusiewicza, który postanowił  nie tylko dać szansę pionierskiemu pomysłowi włączenia w struktury uczelni technicznej autonomicznej jednostki humanistycznej, ale służył także swoją wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem i pomocą podczas trudnego procesu jej tworzenia.

Wydział Humanistyczny tworzą cztery Katedry: Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, Kulturoznawstwa i Filozofii oraz Politologii i Historii Najnowszej oraz Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Z tą ostatnią związana jest nasza Bohaterka.

Zapraszam na materiał.