Mają na to patent

Tytuł dzisiejszego odcinka Czasu nauki, przygotowanego przez zespół PlatonTV z Białegostoku,  „Nauka łączy” łączy w sobie nie tylko uczelnie ze stolicy Podlasia. Łączy bowiem także naukowców z różnych dziedzin i specjalizacji. Autorzy i bohaterowie materiału przekonują, że nauka to nie tylko sucha teoria i – mające niewiele wspólnego z prawdziwym życiem – prototypy. Nauka to również wynalazki, które po prostu ulepszają naszą codzienność. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo…

Zanim jednak poznamy, jakie projekty naukowców z Politechniki Białostockiej oraz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, udało się opatentować, pozwolę sobie przybliżyć Wam samo pojęcie patentu i tego, w jaki sposób można go otrzymać.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej obchodził niedawno swoje setne urodziny. Powstał bowiem dokładnie 28 grudnia 1918 roku. Kilka miesięcy później,  10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, włączając się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Urząd udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, gromadzi i udostępniania dokumentację i literaturę patentową, a także współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej.

Własność intelektualna – wytwory ludzkiej kreatywności i inwencji – jest podzielona na dwie kategorie. Pierwszą kategorią jest własność przemysłowa, która obejmuje wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także wzory użytkowe i topografie układów scalonych. Drugą kategorię własności intelektualnej stanowią prawa autorskie i prawa pokrewne, które zakresem ochrony obejmują utwory literackie i dzieła artystyczne, począwszy od artykułów w gazetach po powieści, od szkiców po obrazy lub plany architektoniczne, od muzyki po taniec, od fotografii po filmy oraz wszelkie inne rodzaje działalności artystycznej.

Wynalazkiem, o których mowa w materiale, jest nowe w skali światowej rozwiązanie problemu z dowolnej dziedziny techniki, nadające się do zastosowania przemysłowego. Wynalazki są chronione patentami, które zapewniają wyłączne prawa do wynalazku właścicielowi patentu. Oznacza to, że produkt według opatentowanego wynalazku nie może być wytwarzany, używany, dystrybuowany lub sprzedawany bez zgody właściciela patentu. Patent jest udzielany na określony okres, zazwyczaj 20 lat od daty dokonania zgłoszenia patentowego. Ochrona wynalazku kończy się w chwili wygaśnięcia patentu, od tego czasu wynalazek staje się częścią domeny publicznej i może być wykorzystywany w celach komercyjnych przez inne osoby.

Samo „opatentowanie” to przeważnie długotrwała i skomplikowana procedura. Ale – jak pokazuje – dzisiejszy Czas nauki, warto „zainwestować”. Zobaczcie sami.


źródło: https://www.uprp.pl/