Nanotechnologia, czyli sztuczny neuron z AGH

Myślę, że tytuł dzisiejszego wpisu jest dla wielu z Was dość tajemniczy, a może wręcz niezrozumiały… Siódmy odcinek Przełomowego momentu, przygotowany przez zespół z Krakowa przybliży nieco zagadnienia nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki i chemii materiałów oraz nanotechnologii.

A wszystko za sprawą głównego bohatera odcinka – profesora Konrada Szaciłowskiego z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Postać Pana Profesora i Jego przełomowe dokonania poznacie w materiale, natomiast ja chciałabym skupić się na samym ACMiN.

Wniosek o dofinansowanie projektu budowy Centrum został złożony w lutym 2009 roku, prace ruszyły niemal po roku, a już w kwietniu 2010 wmurowano kamień węgielny. W lipcu 2013 roku utworzono Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, centrum naukowe o statusie innym niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej AGH.

Dziś Centrum to 42 pracowników, 26 współpracujących instytucji i wydziałów, niemal 200 publikacji.

Jak przekonują pracownicy ACMiN działalność naukowa Centrum związana jest z wytwarzaniem materiałów funkcjonalnych o wymiarach nanometrycznych oraz charakteryzowaniem ich własności fizyko-chemicznych. Poszukiwane są materiały, których własności funkcjonalne można sterować poprzez ograniczanie ich rozmiarów i/lub wymiarowości. Centrum umożliwia badania kinetyki procesów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych, mechanizmów rekombinacji nośników ładunku powstających w wyniku absorpcji światła w półprzewodnikach, samoorganizację nanocząstek, magnetyzm w układach o obniżonej symetrii, zjawiska spintroniczne i efekty powierzchniowe.

W krakowskim Centrum powstał również, opracowanym przez Profesora Szaciłowskiego, tytułowy Sztuczny neuron.

A o tym dowiecie się już z siódmego odcinka Przełomowego momentu.  Zapraszam na platformę PlatonTV!