Polski Nobel – to brzmi dumnie!

Nasz dzisiejszy bohater jest laureatem najważniejszej naukowej nagrody w Polsce. Kim jest i co to za nagroda? Szczegóły znajdziecie oczywiście w najnowszym odcinku Przełomowego momentu, przygotowanego przez zespół Telewizji STYK z Politechniki Wrocławskiej.

Materiał z Wrocławia, jak tradycja cyklu nakazuje, skupia się na bohaterze i jego „przełomowym momencie”. W ósmym odcinku jest to Profesor Marek Samoć z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Ja trochę więcej miejsca i uwagi chciałabym poświecić samej nagrodzie. Nagrodzie nazywanej „polskim Noblem”. Co to takiego?

Od ćwierć wieku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) docenia i nagradza najwybitniejszych polskich uczonych. Jak przekonuje Fundacja wyróżniane są: szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Od 2011 r. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach: nauki o życiu i o Ziemi, nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie, nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki chemiczne i o materiałach.

I właśnie w ostatniej kategorii, pod koniec ubiegłego roku, nagrodzony  został Bohater ósmego odcinka Przełomowego momentu. Koniecznie zobaczcie, które z osiągnięć Pana Profesora okazały się „przełomowe”.