Strzelec wyborowy

Spokój, opanowanie i powtarzalność ruchów. To cechy charakteryzujące najlepszych strzelców. Opis ten pasuje również idealnie do naszego dzisiejszego Bohatera – dr. inż. hab. Krzysztofa Oprzędkiewicza z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Związany z AGH od 1983 roku, od 1988 roku pracuje na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, w Katedrze Automatyki i Robotyki, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektroniki AGH, aktualnie jest zastępcą Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki na tym Wydziale.

Dziś poznamy Pana Profesora z zupełnie innej strony. To, co zajmuje, wolny od uczelni, czas naukowca to kolekcjonerstwo, fotografia, a także… strzelectwo sportowe. To ostatnie hobby przyniosło  naszemu Bohaterowi wiele sukcesów. Dość powiedzieć, że pierwsze z nich przyszły już podczas drugich zawodów, w których prof. Oprzędkiewicz brał udział.

Zobaczcie sami!