Uchodźcy a Polska: historia, kultura, polityka

Bezpośrednio lub pośrednio. Daleko, ale może okazać się, że jednak całkiem blisko. Uchodźcy – z jednej strony, od dłuższego czasu temat z pierwszych stron gazet, z drugiej – temat odległy, bo przecież w Polsce nikt nie ma spotkał koczujących na ulicach ludzi.

W rozumieniu potocznym, wręcz encyklopedycznym, uchodźca to osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.

Można powiedzieć, że emigracja, towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Dlaczego jednak, mimo nieustannego rozwoju otaczającego nas świata, są na mapie świata miejsca, z których  uciekają ludzie, by ratować życie własne i swoich najbliższych? Jakie zagrożenia może nieść, narastający od dłuższego czasu, problem imigracji? Na to i wiele innych pytań spróbuje odpowiedzieć w swoim wykładzie prof. Waldemar Kuligowski – pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Uchodźcy a Polska: historia, kultura, polityka”
(Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM)

Zobacz na platformie PlatonTV