Uczą, wychowują i inspirują

Pedagodzy, mentorzy, duchowi przywódcy – słowem – nauczyciele akademiccy, na barkach których spoczywa przeszłość, teraźniejszość, a przede wszystkim przyszłość kolejnych pokoleń… Przyjrzyjmy się z bliska trzem z Nich.

Międzynarodowej sławy fizyk, pionier badań nad nanomateriałami oraz degradacją materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, nauczyciel akademicki, orędownik komercjalizacji wyników badań naukowych – prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski otrzymał tytuł Doktora honoris causa na Politechnice Białostockiej. Naukowe, ale  mających także wymiar ogólnoludzki, dokonania szacownego Gościa, prezentują: inicjator nadania tytułu – Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn oraz promotor  prof. Jan Ryszard Dąbrowski z tego Wydziału.

Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski otrzymał tytuł Doktora honoris causa Politechniki Białostockiej”
(PlatonTV Białystok)

Zobacz materiał na platformie PlatonTV

Fizykę zamieniamy na geologię i przenosimy się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, by porozmawiać z profesorem Stanisławem Lorencem – profesorem nauk o Ziemi, wykładowcą  i rektorem UAM w latach 2002–2008. Z rozmowy, dowiemy się m. in. dlaczego geologia nazywana była kierunkiem „strategicznym”, na którym w latach 60-tych studiowało 13 (słownie: trzynaście) osób, a także – co niezwykle ciekawe – że ziemia i badania nad nią, dają nam odpowiedzi na pytania nie tylko o tym, co było, ale także skrywa informacje o tym, co nas czeka…

Wybitne Postacie Uniwersytetu – prof. Stanisław Lorenc
(Studio Filmowe UAM)

Zobacz materiał na platformie PlatonTV

Na koniec oddaję głos naukom humanistycznym – nie ukrywam – najbliższym memu sercu, a ściślej rzecz biorąc rozumowi… Przenieśmy się na jedno z ostatnich spotkań z wybitnym filozofem, socjologiem, a przede wszystkim pedagogiem – ś.p. profesorem Edwardem Hajdukiem. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, przez ponad 40 lat był związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Znanym także z posługiwania się jedynym, swoistym językiem, pełnym słów-identyfikatorów, takich jak „udanie”, „ochoczo”, czy „zamysł”. Spotkanie odbyło się na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Edward Hajduk – filozof, socjolog, pedagog skończył 80 lat
(Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Zobacz materiał na platformie PlatonTV