Wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze

Dzisiejsza premiera Nauki młodych, przygotowana przez zespół z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, przenosi nas w świat nowatorskich pomysłów badawczych. Zapraszam Was na poznańską Politechnikę, a konkretnie do Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej. To tam swoje innowacyjne badania prowadzi nasz Bohater – dr inż. Krzysztof Fic.

Dr Fic został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant. Na realizację 5-letniego projektu „If immortality unveil…’– development of the novel types of energy storage systems with excellent long-term performance” (o którym więcej dowiecie się z materiału) IMMOCAP przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 1,4 mln Euro.

Poznański badacz jest jednym z czterech Polaków, którzy uzyskali dofinansowanie w ostatniej edycji konkursu ERC Starting Grant. Dodajmy – konkursu niezwykle prestiżowego w naukowym świecie. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera bowiem twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są przede wszystkim projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

Czy właśnie taki charakter mają badania dr Fica? Sprawdźcie sami!