Genetyka ponad wszystko

Dziś wraz z naszym bohaterem odwiedzamy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. To, jakie wydarzenie z życia profesora Stanisława Kamińskiego, bo o Nim mowa, było tytułowym Przełomowym momentem, zdradzi Wam szósty odcinek cyklu. Ja skupię się na czymś innym…

Profesor, na co dzień kieruje Katedrą Genetyki Zwierząt na Wydziale Bioinżynierii UWM. Jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Genetycznego. I tutaj chciałabym zatrzymać się na dłużej.

Pewnie niewielu z Was wie, że w tym roku przypadają okrągłe 50. urodziny TG lub PTGen, czyli Polskiego Towarzystwa Genetycznego.  Jest to polskie towarzystwo naukowe założone w 1966 roku, zrzeszające biologów, lekarzy, hodowców i rolników, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką genetyczną.

Obecnie w skład towarzystwa wchodzi 10 oddziałów terenowych (Oddział Białostocki, Gdański, Krakowski, Lubelski, Łódzki, Poznański, Szczeciński, Śląski, Warszawski i Wrocławski) oraz dwie sekcje (Sekcja Mutagenezy Środowiskowej z siedzibą w Poznaniu i Sekcja Cytogenetyki Zwierząt Gospodarskich w Krakowie). Podstawową formą działalności Towarzystwa są zebrania naukowe organizowane przez oddziały terenowe. PTG co 3 lata organizuje ogólnopolskie zjazdy członków, na których prezentowany jest polski dorobek naukowy w dziedzinie genetyki a także konkursy na najlepsze publikacje w całości wykonane przez polski zespół. W zjazdach tych biorą również udział zaproszeni wykładowcy z zagranicy.

Życząc PTG kolejnych pięćdziesięciu lat udanej i owocnej pracy, zapraszam na platformę PlatonTV i 6. odcinek Przełomowego momentu.