Kreatywne Rozmowy O Nauce

Po godzinach zawsze dużo się dzieje. Nie inaczej jest w przypadku PlatonTV. Tym razem będą rozmowy o malarstwie, czytaniu oraz o wirtualnej rzeczywistości.

Kreatywne Rozmowy o Nauce, w skrócie KRON, organizowane w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku, to cykliczne spotkania z ciekawymi naukowcami i praktykami, którzy o zagadnieniach związanych z ich naukowymi oraz zawodowymi pasjami, potrafią mówić w sposób bardzo przystępny, a zarazem niezwykle inspirujący. Podczas drugiej edycji KRON poruszono m.in. niezwykle interesujące zagadnienie wirtualnej rzeczywistości. O tym, czym jest i co zmienia w naszym życiu, opowiadał Marek Antoniuk (RiftCat).

KRON 2016: „Wirtualna rzeczywistość – Fantastyka czy rzeczywistość?”
(Platon TV Białystok)

Z wirtualnej rzeczywistości, przenosimy się w świat sztuki, a konkretnie na Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczelniany korytarz, dzięki dziełom tamtejszych studentów, zamienił się w prawdziwą galerię sztuki. Obrazy, które można było podziwiać, powstały z inspiracji pięknem krajobrazu Kielecczyzny.

Okiem architekta
(Telewizja Politechniki Świętokrzyskiej)

Klęska czytelnictwa czy jego zmiana? To pytanie było jednocześnie tematem spotkania z pisarką, blogerką, kulturoznawczynią – Sylwią Chutnik. Spotkanie z czytelnikami odbyło się w ramach otwartego wykładu, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Klęska czytelnictwa czy jego zmiana?
(TVKortowo)