Jest wiele kanałów

Na początku XX wieku człowiek miał do dyspozycji zdecydowanie mniej kanałów komunikacji, niż obecnie. Przekazywanie informacji trwało też zdecydowanie dłużej. Dziś wiadomość sprzed godziny to już historia…

W dziewiątym odcinku „W prostych słowach” profesor Paweł Frelik z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej spróbuje wytłumaczyć nam pojęcie”remediacji” .

Przedrostek „re” stał się ostatnio niezwykle nośny i – zaryzykuję – nadużywany.  W 2000 roku J. David Bolter i Richard Grusin w swojej książce „Remediation” napisali coś, co moim zdaniem idealnie pasuje do świata dzisiejszej komunikacji: „Media nieustannie komentują, reprodukują i zastępują inne media”.

Myślę, że mini-wykład Profesora Frelika pozwoli lepiej zrozumieć Wam powyższe stwierdzenie…