Czy inżynier może być humanistą?

Odpowiedź na tytułowe pytanie z całą pewnością znajdziecie w 22. odcinku Nienaukowych pasji naukowców.   Głównym bohaterem, przygotowanego przez zespół telewizyjny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, jest polski naukowiec, profesor nauk technicznych, obecnie piastujący stanowisko Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski.

Nasz dzisiejszy bohater, w 1984 ukończył studia na Politechnice Krakowskiej. Uzyskał następnie stopnie doktora i doktora habilitowanego (w 1998 na uczelni macierzystej w oparciu o pracę pt. Skład fazowy wody w gruntach spoistych poniżej 0 °C). Dwa lata temu, w 2017 roku, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w geotechnice, mechanice gruntów i fundamentowaniu, a także przemarzaniu gruntów budowlanych.

W latach 2008-2012 obejmował stanowisko prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej, a w kolejnej kadencji (2012-2016) sprawował funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Profesor Kozłowski specjalizuje się w geotechnice, mechanice gruntów i fundamentowaniu, a także przemierzaniu gruntów budowlanych.

A co sprawia, że Pan Profesor znalazł się w gronie bohaterów popularnego cyklu? Sprawdźcie sami!